Malidoma SamoeOva je knjiga došla do mene na preporuku jednog poznanika, psihijatra koji je rekao da mu je dosta promijenila percepciju. Taj mi je poznanik skroz uredu i njegova preporuka mi ima težinu te je bila dovoljna da se upustim u pustolovinu čitanja (jer inače nemam pretjerano vremena i volje prolaziti kroz more „psiho new age recikliranih propagandnih materijala“). Ovim putem se zahvaljujem gospodinu poznaniku. O čemu to Malidoma Patrice Somé piše. Pa piše o svom životu u Africi, o tome kako se ga Jezuitski misionari oteli (kidnapirali) od obitelji i poslali u sjemenište u kojem je malo nedostajalo da bude seksualno iskorišten, o njegovom bijegu iz sjemeništa i povratku u selo i o prolasku kroz tradicionalni obred inicijacije kroz koji pse prolazi u trenutku kada dječaci postaju muškarci. Svatko u knjizi može naći drugi aspekt koji njemu može biti važan. Nekome je to interesantan sadržaj, nekima prikaz tradicionalnog društva i njihovih obreda, a mene je najsnažnije dodirnuo dio u kojem opisuje tragediju crnaca koji su se odvojili od svoje kulture a nikako nisu mogli biti integrirani u svijet bijelih gospodara. Na jednom mjestu Malidoma objašnjava kako su oni u stvari puno gori za svoj narod os bijelih gospodara (dovoljan je primjer što se najčešće događalo u takvim društvima nakon službenog prestanka kolonijalizma). Knjiga je napisana 1994. godine kada većina nas na zapadu nije primjećivala ni shvaćala globalne procese koji su se već odavno događali u nekih dalekim društvima. Knjigu sam čitao pred par godina. U to sam vrijeme za jednu našu veliku banko održavao seminare „Time managementa“ (ili ti na naški upravljanja vremenom i osobnom učinkovitošću). I na pola sam mora prestati s čitanjem jer mi je bilo gotovo nemoguće pod njenim dojmom raditi treninge u korporacijskom okruženju. Paralele su bile presnažne. Za vašu informaciju Malidoma Patrice Somé ima tri magisterija i dva doktorata (od kojih je jedan sa Sorbone) i predavao je na sveučilištu u Michiganu (ni vračevi nisu što su nekad bili). Preporuka je čitati, obavezno.