O NLPu

NLP je po meni poput borilačke vještine samo na suptilnijem nivou jezika i neverbalne komunikacije.
NLP mi je pomogao da steknem dublje i intuitivnije shvaćanje prirode čovjeka. Pomogao mi je da steknem širu sliku i shvaćanje, kako sebe, tako i drugih ljudi.

O NLP Master Praktičarskom treningu

Trening mi je uvijek bio zadovoljstvo. Master trening mi je proširio i upotpunio znanja koja sam stekao na praktičarskom treningu.

O konstelacijama

Konstelacije su mi bile vrlo zanimljive i zabavne. Sam način njihovog provođenja je vrlo interesantan i u njemu sam vidio mnogo potencijala za pomaganje ljudima da u sebi otkriju i razrješe konflikte.

 

O Biserki Šprah

Biserka mi je bila jako draga i simpatična. Na trening je donijela jednu novu energiju i drago mi je da nam je predavala o konstelacijama.

 

O Ivanu Petriću

Ivan Petrić mi se jako svidio kao trener. Od samog početka se vidilo da odlično barata vještinom i teorijskim znanjem NLP-a tako što je uvijek imao konkretan odgovor na svačije pitanje. Pokazao je da ulaže trud u to što radi i u svakog od polaznika. Oko sebe stvara zabavnu i opuštenu atmosferu, što je po meni ključno za učenje novih znanja.

.

Emil Zuccon

 

Linked in