O NLPu

NLP sam doživjela kao uzbudljivu avanturu i putovanje u nova znanja, uvide i spoznaje o ljudskom ponašanju koje je razultat načina razmišljanja, tj. načina na koji ljudski mozak radi.

.

O NLP treningu

NLP praktičarski  trening  kojeg je vodio g. Ivan Petrić premašio je sva moja očekivanja. Nisam mogla ni zamisliti da ću se u relativno kratkom vremenu upoznati s mnoštvom novih pojmova, alata i praktičnih nlp tehnika. I ne samo upoznati već s uživanjem pratiti objašnjenja, teorijska i praktična, rasvijetljena i približena iz svih mogućih uglova vrhunskim predavačkim sposobnostima i vještinama. Sva predavanja i  tumačenja  uvijek su bila popraćena čitavim nizom video projekcija, filmovima , audio snimkama, grafičkim prikazima tj.verbalnim i neverbalnim  ilustracijama s puno demonstracija i aktivnog uključivanja polaznika.

Program treninga i način prezentiranja karakterizira vrhunska stručnost, veliko iskustvo i apsolutna usmjerenost na polaznika. Na treningu sam dobila sjajna i trajna znanja i vještine koje su me obogatile i proširile moje horizonte te su ujedno velika motivacija i poticaj za viši, master stupanj.

 

O Ivanu Petriću

Ivan Petrić  osvaja svoje polaznike humanističkim i holisitičkim pristupom na svojim treninzima. Njegova vrhunska stručnosti, bogato iskustvo, iskrena predanost vokaciji i pozitivna energija koju zrači svojim polaznicima, najbolja su garancija da su oni uvijek motivirani PREMA i da nezaustavljivo napreduju krupnim koracima do uspjeha i uživaju u njegovoj nlp magičnosti.

 Raznovrsni oblici rada, dinamika kombiniranja audio i vizualnih prikaza permanentno su bili praćeni strastvenim objašnjenjima trenera koji  je izvrstan motivator s optimističnom i vedrom osobnošću te kolega i prijatelj na istom zadatku, daleko od konvencionalnog tipa predavača. Uvijek dostupan, ljubazan i ugodan, on ne štedi vrijeme koje posvećuje polazniku, individualnim pristupom i stalnom spremnošću na pomoć, objašnjenja, savjete i formacije. Uporno i neumorno obaviještava  i vodi  brigu  o svakom polazniku. Šalje poruke i emailove, dodatne materijale i sažetke, autorske/autentične grafičke prikaze, a sve sa ciljem da polaznik sve više i sve dublje ‘uroni’ u materiju. I naravno, dobro oblikovani pozitivni ishodi  ne izostaju.

mr. sc. Ika Šimundža, prof. Angla – Centar za strane jezike, Zagreb

 

Linked in