Rijeka sjede nosevi

Želite napraviti važnu promjenu u vašem životu, karijeri, poslovnim odnosima, obitelji, partnerskoj vezi…?

NLP trening je prava stvar za vas.

.

Informacije i prijava

I. stupanj – NLP Praktičarski trening

NLP Praktičarski gradivo

NLP praktičarski trening je prvi stupanj izobrazbe u NLP-u i predstavlja priliku za potpun profesionalni i osobni razvoj. NLP praktičarski trening cjeloviti je program s ciljem povećanja osobne i poslovne učinkovitosti. Tijekom treninga stiče se temeljito razumijevanje osnova NLP-a i čitav niz vještina korisnih u svakodnevnim situacijama.

Trening  u trajanju od 130 sati podijeljen je u 9 modula. Svaki modul traje dva dana (subotom i nedjeljom) i održava se jednom mjesečno.

Trening se odvija po internacionalnom programu i standardima. Po završetku svih 9 modula i uspješno obavljenoj certifikaciji dobit ćete internacionalno priznati certifikat priznat od strane:

 

Zato jer ćete po završetku programa bit ćete sposobni:

• postaviti i ostvariti ciljeve

• uspostaviti odličan odnos s drugima

• koristiti jezik da bi utjecali i omogućavali promjenu

• vladati sobom i biti fleksibilni u najrazličitijim situacijama

• prezentirati ideje i efikasno komunicirati

• razrješavati konflikte unutarnje i u odnosima s drugima

• razriješiti negativne emocije iz prošlosti

• koristiti niz tehnika za osobnu promjenu

• uspješno pregovarati

• voditi sastanke na produktivniji način

• pozitivno planirati

Kome je ovaj program namijenjen i koje su dobrobiti:

 • rukovodiocima i poduzetnicima – novi načini efikasnog komuniciranja, planiranja, pregovaranja, motiviranja
 • trenerima i edukatorima – otkrivanje novog pogleda na efikasnije učenje i podučavanje
 • terapeutima – daje novi pristup i tehnike za ostvarivanje dugoročnih promjena kod klijenata
 • zdravstvenim radnicima – omogućava dobrobit kroz vezu uma i tijela
 • svima koji se bave prodajom – povećanje prodaje putem razumijevanja klijentovih obrazaca kupovanja
 • svima koji se bave osobnim razvojem – pomoću čitavog niza vještina dobiva se novi snažni impuls
 • i svima ostalima koji žele biti efikasniji i zadovoljniji.

MODUL 1

Uvod u NLP

Na samom početku pozabavit ćemo se temom nastanak NLP-a, njegovim bazičnim pretpostavkama, obradit ćemo osnovne koncepte koji će biti prisutni tijekom cjelokupnog rada te mogućnosti primjene usvojenih znanja i vještina.

Rapor i kalibracija

Budući je povjerenje jedno od najvažnijih elemenata u komunikaciji i radu s ljudima to je jedna od glavnih tema ovog modula. Kako izgraditi odnos uzajamnog povjerenja koristeći pri tom elemente verbalne i neverbalne komunikacije? Kako kalibrirati nečije stanje i što napraviti da bi osobu pokrenuli u željenom smjeru? Važnost nesvjesnih procesa pri izgradnji rapora.

Dobro oblikovani ishodi

Dobro oblikovani ishodi predstavljaju obrazac učinkovitog postavljanja ciljeva koji nam omogućuju da ostanemo fokusirani na putu do ostvarenja željenog cilja i povećamo šanse za njegovo ostvarenje.

Sidrenje

Tehnika koja koristi spregu podražaja i reakcije (Pavlovljev refleks) i putem toga nam omogućuje da osobu po potrebi dovedemo u željena stanja (sigurnost, smirenost, opuštenost, centriranost, uravnoteženost, itd.).

MODUL 2

Sidrenje – nastavak

Postavljanje i upotreba kinestetičkih, vizualnih i auditivnih sidara u raznim situacijama. Napredno korištenje sidara pri rješavanju jednostavnijih problema (odgađanje, osjećaj blage nelagode, nemotiviranost i sl.) putem tehnike kolabirajućih sidara i ulančanog sidrenja.

Disneyeva strategija kreativnosti

Ovaj je model kreativnog procesa primjenjiv kod pojedinca i grupa. Usvajanje modela omogućava efikasno vođenje kreativnih procesa pri: rješavanju individualnih problema, kod planiranja novih projekata, vođenju sastanaka, …

Perceptivne pozicije

Model pri kojem se za sagledavanje situacije ili rješavanje problema koriste višestruke perspektive i sidra (kinestetička i prostorna). Efikasno se koristi kada s nekim želimo napraviti kvalitetnu analizu neke situacije ili osobu želimo pripremiti za neku situaciju (ispit, sastanak, pregovori,…) ili želimo na taj način riješiti određeni problem.

Reprezentacijski sustavi

Upoznat ćemo se s karakteristikama pojedinih reprezentacijskih sustava (vizualni, auditivni, kinestetički, olfaktorni, gustatorni i auditivno digitalni), ulogom vodećeg i primarnog sustava , te kako te sve možemo upotrijebiti da bismo učinkovitije komunicirali.

MODUL 3

Submodaliteti

Submodaliteti predstavljaju finije podjele unutar pojedinog reprezentacijskog sustava i služe nam da bismo na nesvjesnoj razini kodirali i katalogizirali životna iskustva. Uočivši zakonitosti po kojima se to događa, Richard Bandler (suosnivač NLP-a) je osmislio čitav niz proces koji služe za rješavanje najrazličitijih problema. Mi ćemo obraditi nekoliko najčešće upotrebljavanih i to:

• premapiranje koja nam služi za brzu promjenu nekog blažeg neugodnog iskustva

• promjena uvjerenja kod koje mijenjamo ograničavajuća uvjerenja u podržavajuća

• swish obrazac koji koristimo za promjenu navika ili automatskih emocionalnih reakcije, te za povećanje motivacije.

Meta model

Još jedan od izvornih NLP modela, nastao modeliranjem Virginije Satir, koji koristi strukturirane obrasce pitanja putem kojih ljude vodimo od površinske strukture (nivo simptoma) do njihove dubinske strukture (nivo uzroka i rješenja). Služi nam za prikupljanje informacija, razjašnjavanje značenja, identificiranje ograničenja i otvaranje mogućnosti. Meta model je važno komunikacijsko oruđe i njegovom primjenom dovodimo do toga da popuste granice problema koje postoje kod osobe i na taj način pripreme kontekst u kojem je moguće efikasno i kvalitetno napraviti dubinsku promjenu.

Hijerarhija ideja

Model koji povezuje različite razine apstrakcije, tj. dubinsku i površinsku strukturu. Služi nam za povećanje fleksibilnosti i nalazi se u osnovi svih pregovora i dogovora. Koristimo ga za povećanje efikasnosti u komunikaciji i radu s ljudima u čitavom nizu konkretnih situacija.

MODUL 4

Meta model i hijerarhija ideja

Nastavak rada i povezivanje s Milton modelom.

Milton model

Nastao je u okviru NLP-a kao rezultat modeliranja Miltona Ericksona (američkog psihijatra i vodećeg stručnjaka u području primjene kliničke hipnoze na nedirektivan način). Obraditi ćemo jezične obrasce Milton modela i njihovu primjenu u situacijama rada s pojedincem (opuštanje, uvođenje u trans, sugestije) i rad s grupama (uspostava grupnog rapora, uvod u sastanke, prezentacije, predavanja, seminare). Važno je naglasiti da ovo nije seminar u kojem ćemo detaljnije obrađivati temu hipnoze već samo pojedine aspekte uvođenja u trans i utilizacije Milton modela.

Metafora

Nadogradnja na Milton model u kojoj ćemo raditi na strukturi metafore. Cilj je da naučimo kreirati metaforu za određene situacije (u radu s pojedincima i grupama). Metafore nam omogućuju vrlo suptilan rad s ljudima i dodatno ćemo dati naglasak na njihovom korištenju pri edukaciji.

MODUL 5

Preuokviravanje i preuokviravanje u 6 koraka

Još jedan dio NLP-a koji se bavi učinkovitom upotrebom jezika. Preuokviravanje funkcionira tako da se promjenom referentnog okvira dovodi do promjene značenja nekog sadržaja. U uvodnom dijelu upoznat ćemo se s preuokviravanje konteksta i preuokviravanjem značenja. Potom ćemo obraditi postupak preuokviravanja u 6 koraka. Radi se o preuokviravanju na nesvjesnom nivou koji se koristi u situacijama kada netko želi promijeniti ponašanje, navike ili automatske reakcije (pušenje, griženje noktiju, migrene, …).

Vrijednosti

Vrijednosti su jedan od glavnih nesvjesnih filtera. Služe nam da bi nas motivirale na djelovanje i da bismo evaluirali protekle događaje. Upoznat ćemo se s hijerarhijom vrijednosti, analizom njene usklađenosti (ili moguće neusklađenosti) i smjerom motivacije koji iz nje proizlazi.

Neuro-logičke razine

Robert Dilts je razvio jednostavan, elegantan model za razmišljanje o promjenama ličnosti, učenju i komunikaciji koji spaja ideje konteksta, odnosa, nivoa učenja i perceptivnog stava. Taj model također predstavlja i kontekst za razmišljanje o NLP tehnikama i daje okvir za organiziranje i prikupljanje informacija kako bi znali na kojem nivou je najbolje raditi da bismo ostvarili željenu promjenu. Može se primijeniti na pojedincu i na sustavu. Objasnit ćemo njegovu primjenu u menadžmentu kroz primjere raznih stilova motivacije i rukovođenja. Također ćemo obraditi postupak unutarnjeg usklađivanja pojedinca radi postizanja kongruencije u određenim situacijama.

MODUL 6

Strategije i uvod u modeliranje

Tehnike i procesi koji se pojavljuju u NLP-u nastali su kao rezultat modeliranja ljudi koji su bili u nečemu uspješni. Tajna je u tome da se putem modeliranja sazna struktura – program koji oni koriste da bi postigli dobre rezultate. Pri tome najvažniju ulogu imaju strategije koje koriste. Strategija je sklop misli (unutarnjih predodžbi) i ponašanja koje konzistentno dovode do željenog rezultata. Učit ćemo kako prepoznati nečiju strategiju i kako te informacije upotrebiti da bi: a) podučili druge uspješnim strategijama i b) promijenili nečiju strategiju ukoliko nije djelotvorna.

Generator novog ponašanja

Postupak koji nam omogućuje uspješno ovladavanja novim vještinama kombinacijom modeliranja i vizualizacije.

Detaljno uzimanje osobne povijesti

Strukturirani upitnik koji služi nama i klijentu za bolje sagledavanje konteksta prezentiranog problema. Pomoću njega možemo steći dublji uvid u problem i prepoznati obrasce ponašanja koji ga uzrokuju. Iako sam po sebi nije tehnika za promjenu, primjenom ovog upitnika stvaramo okvir u kojem je promjena moguća. Samim tim što je klijent proanalizirao svoju situaciju iz različitih perspektiva dovodi ga do novih uvida i potpomažemo učinkovitost neke od tehnika koju ćemo potom primijeniti.

Organizacijska dijagnoza

Upotreba upitnika za detaljno uzimanje osobne povijesti na organizacijskom nivou.

Izmjena osobne povijesti

To je metoda pomoću koje se redefiniraju negativna sjećanja u svjetlu sadašnjeg iskustva. Nije pogodna za rješavanje trauma. Korisna je za situacije u kojima imamo neželjene reakcije npr. svaki put kad mi netko kaže XY ja se iznerviram.

MODUL 7

Temporalne tehnike

Još 1984. godine Tad James je osmislio Vremensko Linijsku Terapiju (Time Line Therapy) kao set tehnika koje upotrebljavaju vremensku liniju da bi razriješili određene probleme. Razvojem koncepta Vremensko Linijske Terapije razvile su se Temporalne Tehnike. One daju cjelovit sustav tehnika pogodnih za rad s neželjenim emocijama (strah, tuga, ljutnja,….), ograničavajućim odlukama i uvjerenjima (… nisam dovoljno dobar, ja ne mogu …., ne zaslužujem …..) i za postavljanje ciljeva u budućnost.

MODUL 8

Rješavanje fobija

Jedna od metoda koje su NLP učinile poznatim i popularnim u svijetu je metoda rješavanja fobije putem metode dvostruke disocijacije. Važno je napomenuti da ova metoda dovodi do rješavanja fobije u tijeku jedne seanse.

V-K disocijacija

Modifikacija modela rješavanja fobija koja se primjenjuje kod rješavanja trauma.

Integracija dijelova

Proces koji radi na integraciji dijelova u osobi i razrješavanju unutarnjih sukoba. Što više dijelova možemo uskladiti i uklopiti u cjelinu to smo kongruentniji (usklađeniji) i imamo više snage. Energiju ne trošimo na unutarnju borbu već ju koristimo za ostvarivanje rezultata u vanjskom svijetu.

Re-imprinting

Razvojem tehnike izmjene osobne povijesti nastao je re-imprinting. Proučavajući rad nobelovca Konrada Lorenza koji je izveo eksperimente s tek izleglim pačićima koji su pratili loptu umjesto majke (engl. duckling) Robert Dilts je razvio tehniku kojom mijenjamo imprinte iz prošlosti neke osobe. (Imprint je značajno iskustvo ili period života u kojem je osoba stvorila uvjerenje ili skup uvjerenja, često povezanih s njenim identitetom.)

MODUL 9

Napredni rad sa submodalitetima

Obradit ćemo još par procesa poput:

• proces tugovanja koji primjenjujemo u situacijama kada je osoba doživjela gubitak koji ni nakon nekog vremena ne može prežaliti

• upotreba submodaliteta pri rješavanju glavobolje (u akutnoj fazi)

Ponavljanje i integracija naučenog

Ispit

Certifikacija.

Po završetku svih 9 modula i uspješno obavljenoj certifikaciji dobit ćete:

 

Cijena treninga:

Za pravne osobe cijena je 10.000,00 kn po polazniku, za jednokratno plaćanje cijelog treninga najkasnije petnaest dana prije početka edukacije. Za samofinanciranje cijena je 6.499 kn za jednokratno plaćanje cijelog treninga najkasnije petnaest dana prije početka edukacije ili 8.125 kn za plaćanje u 8 rata, pri čemu je rok za uplatu pojedine rate petnaest dana prije početka svakog modula.

U cijenu je uračunat trošak priručnika i ostalih pisanih materijala. Trošak ručka nije uračunat u cijenu.

.

Prijava:

Prijava se potvrđuje uplatom 10% akontacije. Ranijom prijavom do 01.09. ostvarite popust od 10% na ukupnu cijenu. Popusti se ne zbrajaju.

 

ZAGREB – NLP praktičarski trening – termini pojedinih modula

 • modul 1   22. i 23.10.2016. početak novog treninga
 • modul 2    12. i 13.11.2016.
 • modul 3    10. i 11.12.2016.
 • modul 4    21. i 22.01.2017.
 • modul 5    11. i 12.02.2017.
 • modul 6    11. i 12.03.2017.
 • modul 7    08. i 09.04.2017.
 • modul 8    13. i 14.05.2017.
 • modul 9    10. i 11.06.2017.

 

.RIJEKA – NLP praktičarski trening – termini pojedinih modula

 • modul 1    29. i 30.10.2016. početak novog treninga
 • modul 2     19. i 20.11.2016.
 • modul 3     17. i 18.12.2016.
 • modul 4     28. i 29.01.2017.
 • modul 5     18. i 19.02.2017.
 • modul 6     18. i 19. 03.2017.
 • modul 7     22. i 23.04.2017.
 • modul 8     20. i 21.05.2017.
 • modul 9     01. i 02.07.2017.

II. stupanj – NLP Majstor praktičar

NLP Majstorski trening
NLP majstorski trening je prirodna nadogradnja za sve one koji su završili NLP praktičarski trening. Prvi stupanj obuke (praktičarski) obuhvaća osnovna znanja i vještine. Ovaj bi nivo mogli usporediti periodom imprinta u razvoju osobe (0-7 godina). Upoznaju se osnovni pojmovi, usvajaju stavovi, uče pojedina pravila i tehnike. Na neki način stvari djeluju malo pojednostavljeno. Uglavnom se djeluje na nivou tehnika na način: imaš određeni problem i za to ćemo primijeniti određenu tehniku. Majstorski trening vas vodi na novi, viši nivo. Razumijevanje se produbljuje, stječu se novi uvidi i rad postaje intuitivniji i ležerniji. Jednostavno cjelina postaje zaokružena.
 .

Trening  u trajanju od 130 sati podijeljen je u 9 modula. Svaki modul traje dva dana (subotom i nedjeljom) i održava se jednom mjesečno.

Trening se odvija po internacionalnom programu i standardima. Po završetku svih 9 modula i uspješno obavljenoj certifikaciji dobit ćete internacionalno priznati certifikat priznat od strane:

 

Zato jer ćete po završetku programa bit ćete sposobni:

 • Modelirati izvrsnost i na osnovu toga kreirati nove i usavršavati postojeće procese
 • Upotrebljavati napredne jezične obrasce za ostvarivanje brzih promjena stanja
 • Razumjeti što je to hipnoza i primjenjivati i utilizirati trans
 • Voditi ljude kroz razvojne faze i raditi im coaching u skladu s tim
 • Koristiti Metaprograme i Vrijednosti za motivaciju, uvjeravanje, odabir kandidata, formiranje timova, učinkovito oglašavanje,…
 • Rješavati konflikte i učinkovito pregovarati pomoću NLPa
 • Rješavati blokirajuće emocije i ograničavajuća uvjerenja upotrebom Temporalnih tehnika
 • Raditi dubinsku promjenom pomoću Terapije sržnih stanja
 • Sagledavati sustave i radit na njima na dubinskim strukturama
 • Uspješno prezentirati i podučavati

Kome je ovaj program namijenjen i koje su dobrobiti:

Završili ste NLP Praktičarski trening, sviđa vam se, korisno je i želite dalje. Voljeli biste imati širu sliku i dublje razumijevanje.

Ovo je pravi trening za vas.

Ima različitih pristupa u kreiranju Majstorskog treninga. Od samog “gomilanja tehnika i odrađivanja” obaveznih tema važnije nam je da uđete dublje u materiju. NLP, danas, ima gomilu korisnih tehnika i mogućnosti primjene. Granice u primjeni su samo u glavi korisnika i zato nam je važno da dublje uđete materiju: shvatite bit – naučite logiku NLP-a, dobijete pregled svih glavnih područja i dobijete ideju kako naučeno primijeniti u svim aspektima života.

Ako je NLP praktičarski trening bio važno putovanje i upoznavanje s teritorijem, Master je avantura, istraživanje novih teritorija i kreiranje novih mapa.

 

 

Trening – tečaj je podijeljen u 9 modula. Svaki modul traje dva dana i održava se jednom mjesečno.

Sadržaj treninga

MODUL 1

Modeliranje

Na praktičarskom treningu ste se upoznali sa strategijama i modeliranjem. Sada ćemo detaljnije obraditi modeliranje izvrsnosti. Modeliranje je osnova NLP-a i može nam korisno poslužiti u mnogim situacijama od poslovnog konteksta do treninga i rada na promjeni. Dio vašeg završnog rada na treningu uključuje i modeliranje osobe ili vještine po vašem izboru.

Napredni jezični obrasci

“Sleight Of Mouth” – ovo bi najlakše preveli kao “čarolija usta” ili “čarolija govora”. Robert Dilts je bio fasciniran načinom na koji se Richard Bandler koristi jezikom da bi kod drugih ljudi napravio promjenu. Bandler je poznat i po tome što nikada od nikoga nije izgubio ni jedan verbalni duel. Dilts je modelirao Bandlera, tj. njegove jezične konstrukcije i napravio ovaj model. Njegovim ovladavanjem možda nećete postati Bandler, ali zasigurno će vam se promijeniti način djelovanja (verbalnog) u pregovorima, terapiji, konfliktnim situacijama, u situacijama gdje vam netko pokušava nametnuti svoje mišljenje…

MODUL 2

Leadership & coaching

Coaching je danas jako popularan i čini se da ga danas svi rade i da ga svi trebaju. Kao da je to novo otkriveni “sveti gral“, panacea za sve naše probleme. Je li to baš tako? U dobroj mjeri jest, samo treba znati kada ga je dobro primijeniti i kada će dati rezultate, a kada nije učinkovit i kada je potreban drugačiji pristup. U ovom modulu naučit ćete koje su razvojne faze i kako voditi osobu u svakoj od njih. Dobit ćete širu sliku za rad s ljudima koja će vam pomoći da sve ono što ste do sada naučili o NLP tehnikama dobije jednu novu dimenziju i mogućnost primjene na novi način. Pored toga, naučit ćete i fantastičan model coachinhga u 6 koraka baziranog na principima “Solution Focus“ metode, jednog od najmoćnijih coaching modela danas.

MODUL 3

Meta programi

Teško je reći je li ovo početak ili kraj… Sve što nam se događalo u životu formiralo je dubinske, nesvjesne programe. Sada ti programi upravljaju našim životom. A ti se programi u NLP-u nazivaju META PROGRAMI. Upoznat ćemo koji su to programi, kako ih prepoznati i kako ih korisno upotrijebiti. I tako ćemo dobiti savršeno oruđe za razumijevanje i motiviranje sebe i drugih. Ovo je jednostavno nezaobilazno gradivo za sve koji se bave komunikacijom, edukacijom, pregovorima, prodajom, terapijom, i one koji žele još bolje upoznati sebe same.

… 

MODUL 4

Hipnoza i trans

Kako uvesti ljude u trans i kako to stanje upotrijebiti da bi doveli do promjena na nesvjesnom nivou. Na praktičarskom treningu, da bi do toga došli, koristili smo se eriksonijanskim pristupom koji je bio dio osnove na kojoj je nastao NLP. U svom razvoju NLP je evoluirao i napravio mnoge pomake u radu a jedan od značajnijih je napravljen upravo u području hipnoze. Ako ste imali prilike pogledati kako danas Bandler radi demonstracije na treninzima primijetit ćete da je sve puno brže, jednostavnije, efektnije i efikasnije. Jedan od razloga zašto je to tako je i to što je eriksonijanski pristup nadogradio s elementima direktivne hipnoze. U ovom modulu dobit ćete “dio koji nedostaje” tako da imate čitavu sliku o tome što je to hipnoza i kako se može koristiti. Osnovna ideja je da dobijete alate i sigurnost da osobu u vrlo kratkom vremenu dovedete u stanje potrebno za kvalitetan rad na promjeni. Ako bi se ovaj dio trebao opisati u nekoliko riječi najlakše bi to napravili kada bismo samo rekli: ugodno, lako, opuštajuće, zabavno, ekološki i efikasno. Poznavanje ovih vještina povećava efikasnost NLP tehnika na n-tu potenciju. Također prolazak kroz ovo iskustvo dramatično povećava komunikaciju s nesvjesnim i omogućuje efikasnije korištenje vaših nesvjesnih resursa.

…  

MODUL 5

Proces transformacije upotrebom sržnih stanja i rad na usklađivanju

Ovo je dio koji zaokružuje set tehnika s praktičarskog nivoa i daje vam čitav niz naprednih mogućnosti djelovanja. Jednostavno će vam se početi dešavati da i u najkompliciranijim terapeutskim situacijama, za koje vam se činilo da nemate rješenje, pronalazite elegantne i jednostavne solucije tako da ćete nerijetko i sami biti iznenađeni s onim što se događa.

Okviri  Sastanci – Vještine pregovaranja i rješavanja konflikata

Pregovarati se može o raznim stvarima i na razne načine. Ovdje ćemo se više fokusirati na pregovore i dogovore unutar jednog sustava: organizacije, društva, obitelji…

 …

 MODUL 6

Temporalne tehnike – napredni rad s Vremenskim Linijama (Time Line)

Još 1984. godine Tad James je osmislio Vremensko Linijsku Terapiju (Time Line Therapy) kao set tehnika koje upotrebljavaju vremensku liniju da bi razriješili određene probleme. Razvojem koncepta Vremensko Linijske Terapije razvile su se Temporalne Tehnike. One daju cjelovit sustav tehnika pogodnih za rad s neželjenim emocijama (strah, tuga, ljutnja,….), ograničavajućim odlukama/uvjerenjima («nisam dovoljno dobar, ja ne mogu …., ne zaslužujem …..») kao i za postavljanje ciljeva u budućnost.

Reimprinting

Još jedna fantastična tehnika osmišljena od strane Roberta Diltsa. Nastala je kao nadogradnja na tehniku Izmjene osobne povijesti koju je produbila i dala joj jednu sasvim novu dimenziju. Izvanredna tehnika za rad sa značajnim događajima pomoću koje možemo promijeniti i neka od najdubljih ograničavajućih uvjerenja i koja može napraviti promjene ne samo na osobi kojoj se radi veći na ostale članove sustava.

MODUL 7

Prezentacijske vještine

Naučit ćete kako napraviti uspješnu prezentaciju. To može biti javno predavanje, seminar, kratki govor, prezentacija na poslu, obrazlaganje nove ideje na kolegiju, seminarski rad na fakultetu ili u školi itd. Sve ove situaciju zahtijevaju iste vještine i njih ćete ovdje naučiti.

Vrijednosti

Na praktičarskom treningu već smo se susreli s vrijednostima. Ovdje ćemo ih opsežnije obraditi. Upoznati se kako djeluju, kako ih možemo upotrebljavati, kako ih možemo mijenjati. Ovaj se dio nadograđuje na meta programe i zajedno s njima daje uvid u dublje razine ljudskog ponašanja.

MODUL 8

Rad sa sustavima

Do sada ste se već upoznali s tehnikama koje su u sebi sadržavale sagledavanje situacija iz različitih perspektiva (Perceptivne pozicije, Disney model, Sidrenje). Na ovom modulu napravit ćemo još jedan korak u tom području i integrirati NLP rad sa Sistemskim kostelacijama. “Konstelacije“ su nastale nešto poslije NLPa i danas imaju jako široku primjenu. S NLP-om se jako dobro nadopunjuju. U zemljama njemačkog govornog koristi se jako puno tehnika s tog područja. Ovo je jako dobra prilika da se upoznamo i s ovim načinom rada.

… 

MODUL 9

Ponavljanje i integracija naučenog

Ispit

Certifikacija.

 

Ovo je okvir za rad. Na početku treninga, u skladu s potrebama grupe moguće su promjene u radu, na način da se dodatno obrade još neke teme kao što su:

  

Metafora

S.C.O.R.E.

Njegovanje 

Proces žalovanja

Seansa proboja

Cijena treninga:

Za pravne osobe cijena je 10.000,00 kn po polazniku, za jednokratno plaćanje cijelog treninga najkasnije petnaest dana prije početka edukacije. Za samofinanciranje cijena je 6.499 kn za jednokratno plaćanje cijelog treninga najkasnije petnaest dana prije početka edukacije ili 8.125 kn za plaćanje u 8 rata, pri čemu je rok za uplatu pojedine rate petnaest dana prije početka svakog modula.

U cijenu je uračunat trošak priručnika i ostalih pisanih materijala. Trošak ručka nije uračunat u cijenu.

.

Prijava:

Prijava se potvrđuje uplatom 10% akontacije. Ranijom prijavom do 15.09. ostvarite popust od 10% na ukupnu cijenu. Popusti se ne zbrajaju.

ZAGREB – NLP majstorski trening– termini pojedinih modula

 • modul 1    03. i 04.10.2015. 
 • modul 2    07. i 08.11.2015.
 • modul 3    05. i 06.12.2015.
 • modul 4    16. i 17.01.2016.
 • modul 5    06. i 07.02.2016.
 • modul 6    05. i 06.03.2016.
 • modul 7    02. i 03.04.2016.
 • modul 8    07. i 08.05.2016.
 • modul 9   04. i 05.06.2016.

Ostali treninzi koje vam možemo ponuditi

Pored cjelovitih NLP treninga održavamo i ostale edukacije koje u sebi sadrže primjenu NLP tehnika. Ovo su edukacije koje radimo po narudžbi (“in-huse” edukacije).

 

NLP trening uspješne komunikacije I

Veliki dio NLP-a je vještina izvrsnog komuniciranja. Citat Tad James-a u jednom NLP časopisu kaže: “U životu ne dobivate ono što zaslužujete, već ono što komunicirate.” Ako je to slučaj, onda dobre komunikacijske vještine postaju osnovni ključ za ostvarenje onog što želite postići.
Svrha treninga:
Ostvarenje uspješnih interakcija s kolegama i klijentima.
Sadržaj:
• osnovni NLP komunikacijski model
• osnovne postavke uspješne komunikacije
• razvoj fleksibilnosti u komunikaciji
• neverbalno i verbalno usklađivanje sa sugovornikom
• aktivno slušanje i davanje povratnih informacija
• ostvarenje skladnih odnosa sa sugovornikom
• postizanje zadanih ciljeva bez izazivanja konfliktnih situacija
• govor podsvijesti
…..

NLP trening uspješne komunikacije II

Fokus treninga je na jeziku i specifičnim jezičnim obrascima kojima postižemo maksimalni utjecaj na sugovornike.
Svrha treninga:
Fokus treninga je na jeziku i specifičnim jezičnim obrascima kojima postižemo maksimalni utjecaj na sugovornike.
Sadržaj:
• korištenje jezika za uspješnu komunikaciju
• kako postavljanjem pravih pitanja definirati problem, prepoznati njegove uzroke i promaći rješenje
• prenošenje informacije: jasno, točno i koncizno
• prepoznavanje i korištenje implicitnih/skrivenih poruka u komunikaciji
• od konflikta do pregovora u tri koraka
• upotreba govora za motiviranje pojedinaca i grupa
…..

Javni nastupi i prezentacije

Svrha treninga:
Ovladavanje vještinama učinkovitih javnih nastupa i prezentacija.
Sadržaj:
• priprema, strukturiranje i formatiranje prezentacije
• otvaranje prezentacije i izgradnja odnosa s publikom
• motivacija i privlačenje pažnje publike
• odlike jezika kojeg koriste vrsni govornici
• neverbalni govor tijekom prezentacije
• izvođenje utjecajne prezentacije s uvjerenjem
• samouvjereno upravljanje upitima, komentarima i primjedbama
• upravljanje vlastitim emotivnim stanjima
• efektan završetak
…..

Pregovaranje

Svrha treninga:
Uvježbavanje specifičnih postupaka za pripremu i izvođenje uspješnih pregovora.
Sadržaj:
• učinkovita priprema za pregovore
• postavljanje vlastitog cilja i BATNA-e
• razlika između želja i potreba
• razlika pozicija i interesa
• tvrdo i meko pregovaranje
• ishodi pregovora win-win, win-lose, lose-lose
• kako konflikte pretvoriti u pregovora
• kako dati riječ drugom i kako je nenasilno uzeti od drugog
• kako izraziti neslaganje ili drugačiju ideju
• tips & tricks
…..

Osobna i organizacijska učinkovitost

Svrha treninga:
Povećati učinkovitost efikasnim planiranjem i upravljanjem vremenom.
Sadržaj:
• osnovna načela efikasnog upravljanja vremenom
• razlika između djelotvornog i učinkovitog obavljanja posla
• osobne uloge i prioriteti
• osnovni principi proaktivnosti (razlika proaktivnosti i reaktivnosti)
• analiza i postavljanje realističnih ciljeva
• principi strateškog planiranja i postavljanja prioriteta
• proaktivnost – reaktivnost i njihov utjecaj na ostvarenje ciljeva
• identificiranje “kradljivaca vremena”
• delegiranje u praksi
• asertivnost
…..

Prodajne vještine

Svrha treninga:
Usvojiti socijalno-komunikacijske vještine potrebne u prodaji i upoznati tehnike i alate učinkovite prodaje i vođenja prodajnih razgovora.
Sadržaj:
• model prodaje u 8 koraka
• odlike kvalitetnog odnosa između prodavača i kupca
• iznalaženje vrijednosti i potreba kupca
• kako efikasno prezentirati proizvod
• prepoznavanje jezičnih “markera”
• prodaja s preprekom – izgovori i prigovori
• različiti stilovi odlučivanja – efikasno zaključivanje prodaje
• zaključivanje prodaje kao novi početak
• organizacija posla – prodaje
• bostonski model segmentacije korisnika

Asertivnost

Asertivnost je sposobnost izražavanja vlastitih pozitivnih i negativnih misli i osjećaja na neagresivan način i bez kršenja prava drugih osoba. Danas je njena uloga naglašenija posebno u radu s klijentima u pregovaranja, prodaji, rješavanju reklamacija i radu s “teškim” klijentima. Također na nju sve više kompanija obraća pažnju jer je nužan preduvjet kvalitetnog organizacijskog komuniciranja i ponašanja.
Svrha treninga:
Postati asertivniji i naučiti komunicirati na asertivan način
Sadržaj:
• definicija asertivnosti
• analiza situacija koje zahtijevaju asertivno ponašanje
• asertivnost kao stav i/ili životna pozicija
• osvještavanje granice između osobne i tuđe odgovornosti
• Asertivne tehnike u poslovnoj primjeni
…..

Kreativnost

Svrha treninga:
Osvijestiti i aktivirati osobne i timske kreativne resurse.
Sadržaj:
• metode i načini pristupanja osobnim kreativnim potencijalima
• korištenje mozga za promjenu
• kreativni postupci za rješavanje problema i proizvodnju alternativa
• različite tehnike grupnog rješavanja problema
• Disney-eva strategija kreativnosti
• rješavanje različitih problemskih situacija grupno i pojedinačno
…..

Stres management

Svrha treninga:
Osvijestiti stres, stresore i ovladati strategijama sučeljavanja.
Sadržaj:
• što je stres, simptomi stresa i njegovi izvori
• prepoznavanje “burn out” sindroma
• faktori stresa i rizici
• efikasne strategije suočavanja sa stresom
• otklanjanje uzroka stresa
• tehnike usmjerene na rješavanje simptoma stresa
• izrada osobnog plana nošenja sa stresom
…..

Postavljanje i upravljanje ciljevima

Svrha treninga:
Ovladati vještinom učinkovitog postavljanja ciljeva.
Sadržaj:
• postavljanje ostvarivih osobnih ciljeva
• sekundarna dobit – “sam svoj neprijatelj”
• postavljanje ciljeva pred tim
• organizacijski ciljevi
• usklađivanje ciljeva po neuro-logičkim razinama
• Magična formula: vizija-misija-ciljevi-zadaci.

Informacije i prijave

VIP trening 01