Sidrenje priprema

Sidrenje   Ovaj vikend ćemo obraditi dosta konkretnih, praktičnih i primjenjivih modela i tehnika. Jedna od njih je Sidrenje. Radi se o procesu koji se spontano javlja u našim životima a sada ćemo ga posvijestiti i naučit kako se koristi u raznim situacijama. Kao...

Motivacija – par videa

Motivacija  U kontekstu vođenja – “leadershipa” motivacija je jedna od najvažnijih komponenti o kojima ovisi način vođenja, učinak i napredak. To su teme koje ćemo detaljnije obrađivati na našem NLP Master treningu tijekom “Leadership &...

Solution Focus Coaching

Solution Focus Coaching Od 2008. godine u suradnji s firmom MDI iz Beča vodim treninge Ledershipa & cocahing za menadžere. Coaching dio je baziran na Solution Focus principima i tu primjenjujemo pristup rješavanja problema u 6 koraka. Isti model je dio NLP Master...