Motivacija 

U kontekstu vođenja – “leadershipa” motivacija je jedna od najvažnijih komponenti o kojima ovisi način vođenja, učinak i napredak. To su teme koje ćemo detaljnije obrađivati na našem NLP Master treningu tijekom “Leadership & Coaching” modula.  Ovi video materijali su tu da vam pomognu u pripremi, ali i kao podsjetnik nakon treninga za brže i lakše integriranje. 

Daniel Pink – “Drive”

Ova knjiga dala je novi pogled na ljudsku motivaciju i često se citira u menadžmentu jer se te spoznaje vrlo učinkovito koriste u poslu. Koristi se izraz “drive 2.0” kao analogija s “web 2.0” sintagmom. Ideje su jednostavne samo se uvijek postavlja pitanje zašto to netko nije i prije to tako sistrematizirao i objasnio.

U svakom slučaju, isplati se pogledati 🙂

Trajanje 10:47

Flow stanje 

U motivaciji su bitni faktori stres i perspektiva. Ako je zdani cilj banaln – prelagan onda je i motivacija niska, a ako je pretežak onda se javlja previše stresa koji dovodi do izgaranja – “burn out sindrom” i to negativno utječe na izvedbu i motivacija. Zlatna sredina je ono čemu težimo, a tada smo u “flow stanju”. Flow stanje je jedna od tema kojom se bavi pozitivna psihologija

Ovdje možete dobiti neke informacije o tome.

Trajanje 08:15