Malidoma Patrice Somé: „Afrička inicijacija“

Ova je knjiga došla do mene na preporuku jednog poznanika, psihijatra koji je rekao da mu je dosta promijenila percepciju. Taj mi je poznanik skroz uredu i njegova preporuka mi ima težinu te je bila dovoljna da se upustim u pustolovinu čitanja (jer inače nemam...

Thich Nhat Hanh: „Biti mir“

Početkom devedesetih za vrijeme jednogodišnjeg boravka u duhovnom centru u Austriji pod ruku mi je  došao godišnji katalog Omega centra iz Amerike. U njemu je bilo predstavljeno na stotine predavača iz cijelog svijeta. I među svima jedan pogled na njegovu sliku bio je...