Solution Focus Coaching

Od 2008. godine u suradnji s firmom MDI iz Beča vodim treninge Ledershipa & cocahing za menadžere. Coaching dio je baziran na Solution Focus principima i tu primjenjujemo pristup rješavanja problema u 6 koraka. Isti model je dio NLP Master praktičarskog treninga a detaljnije ga obrađujemo na NLP Coaching treningu.

Solution-focused brief therapy  ili u prijevodu “Kratka terapija usmjerena na rješenje” proizašao je iz rada američkih socijalnih radnika Stevea de Shazera, Insoo Kim Berg i njihovog tima u Milwaukee Brief Family Therapy Centru.

Ovaj pristup odlično u sebi utjelovljuje coaching u najčistijem obliku. Metaforički rečeno ovo je Zen coaching pristup.

Coach naočigled ne radi ništa. Samo pita klijenta o čemu se radi, što želi postići, koristi aktivno slušanje (parafrazira, rezimira, reflektira) i na kraju ga pita što treba napraviti da bi se ostvario pomak u željenom smjeru – ka rješenju, a s druge strane radi toliko puno. Ali o tome što i kako radi a možda nije vidljivo iz prve više na našem treningu 😊

Ako vas zanima kako to izgleda u praksi možete pogledati nekoliko videa koji su snimljeni tijekom seansi sa klijentima.

6 ilustrativnih isječka s raznih seansi

Video 1

Trajanje 14:00

Video 2

Trajanje 14:00

Video 3

Trajanje 14:00

Video 4

Trajanje 14:00

Video 5

Trajanje 14:00

I na kraju odličan video cjele seanse

Trajanje 48:51

I za kraj video koji je u koje se vidi  feedback koji je dao par nakon prve seanse od koje je prošlo dva tjedna. Super je vidjeti razliku u govoru tijela, ponašanju, glasu …  🙂

Trajanje 4:21