O NLPu

NLP je odlična tehnika koja mi je pomogla kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Uspostavio sam bolju komunikaciju s kolegama na poslu, stres sam sveo na minimalnu razinu a jednako tako više sam se usmjerio na postizanje boljih rezultata i pozitivnog razmišljanja. Bolje sam upoznao sebe kao osobu, kontrolirao misli, osvijestio nesvjesno, uočio svoje greške i redovito radio na ispravljanju istih.

 

O NLP teningu

Trening je bio dinamičan, zanimljiv i zabavan. Na svakom treningu nadogradio sam se kao osoba, bio sam pun dojmova, novih misli, razmišljanja.

 

O Ivanu Petriću

Ivan je odličan trener, posjeduje veliko iskustvo i razumijevanje koje je uspješno prenio i na nas. Izvrstan predavač i edukator koji s lakoćom pridonosi boljem razumijevanju tehnike i sadržaja svakog pojedinačnog predavanja. Ako bih ponovo mogao birati trenera opet bih sigurno izabrao Ivana!

 

Dino Džijan Prodavač, INA d.d.