O NLP-u

NLP praktičarski seminar, po meni, daje jednu izvrsnu bazu tehnika i znanja koje možemo lako i jednotavno (naravno uz ponešto truda) primjeniti u svakodnevnom životu, kako bi ga unaprijedili i učinili ga, u najmanju ruku, ugodnijim i zadovoljnijim. Kroz seminar sam puno toga uočio i počeo obraćati pažnju na stvari koje se događaju svakodnevno a većini nama “neprimjetno”. Time sam dobio uvid u jednu potpuno novu perspektivu koja mi sada uvelike pomaže u mom poslovnom i privatnom životu.

 

O NLP treningu

Svaki modul ovog treninga mi je bio odličan i smatram da je bitno proći kroz sve kako bi se dobila što šira slika, tj. spektar mogućnosti koje NLP pruža.

 

O Ivanu Petriću

Divna osoba. Izuzetno sposobna i nadaleko, men br. 1, najbolji predavač kojeg sam vidio do sada. Maksimalno ulaže trud i energiju u grupu koju vodi. Individualan pristup i pažnja za svakoga. Ocjena 100 od 10.

 

Luka Kovačević, dipl. ing. ikt.

 

Linked in