O NLPu

NLP mi je pomogao u potpunijem razumijevanju svijeta ali i same sebe. Pomaže u toliko stvari na sasvim lagan način. Otvara jedan potpuno drugi pogled na stvarnost i shvaćanje iste.

O NLP teningu

Trening je dinamičan i interaktivan, dobiveno znanje ne ostaje samo na teoriji već se odmah primjenjuje i u praksi.

O Ivanu Petriću

Odličan predavač koji na vrlo jednostavan, kreativan i zabavan način prenosi znanje.

 

Mihaela