O NLPu

NLP mi se čini jako korisnim jer otvara mnogo opcija za postizanje relevantnih ciljeva, a uz to daje pristup efikasnim sredstvima kojima se navedene opcije mogu ostvariti.

 

O NLP Master Praktičarskom treningu

Dobro zamišljen trening, koncipiran da daje koristan omjer teorije i prakse koji olakšava usvajanje sadržaja.

 

O konstelacijama

Zanimljivo.

 

O Biserki Šprah

Pristupačna i jednostavna, voljna pomoći i dati objašnjenje kad je to potrebno. Primjer dobrog mentora.

 

O Ivanu Petriću

Svestran trener pun znanja i iskustva s razvijenim vještinama njihovog prenošenja. Primjer dobrog mentora.

.

Pjevač u usponu