Biti mirPočetkom devedesetih za vrijeme jednogodišnjeg boravka u duhovnom centru u Austriji pod ruku mi je  došao godišnji katalog Omega centra iz Amerike. U njemu je bilo predstavljeno na stotine predavača iz cijelog svijeta. I među svima jedan pogled na njegovu sliku bio je dovoljan za ljubav na prvi pogled. Uskoro je do mene došla i ova knjiga. Jednostavna i topla. Bez pompe i filozofiranja na najjednostavniji način objašnjava istinu. Knjiga je nastala kao transkript njegovih predavanja u kojima objašnjava budizam i zen. Poslije sam imao prilike čuti i njegova predavanja i svaki put me fascinira mir, lakoća i jednostavnost kojom objašnjava bit. Nikada ga nisam vidio u živo, a ipak i samo kroz ovu knjigu zauvijek mi je ušao u srce i trajno obilježio život. I ovim putem iskreno se zahvaljujem velikom autentičnom učitelju.